emajlirana kovina, dim.: 3,3 x 3,3 cm, numeriran izvod: 015

Tito: Značka za udeležence XI. kongresa SKJ

    © 2017 by ANTIKA CARNIOLA