Relikviarij z žebljem

  • 19. stol.

     

    Nunsko delo. 

© 2017 by ANTIKA CARNIOLA