Nada Lukežič: Zakoni narave

  • 73 x 52,5 cm

    EA, originalna jedkanica

    oktober 1966

    sig., dat. in naslovljeno spodaj

© 2017 by ANTIKA CARNIOLA