© 2017 by ANTIKA CARNIOLA

Nada Lukežič: Rumeno

  • 48 x 25 cm (velikost celotnega grafičnega lista)

    EA, originalna jedkanica

    1969

    sign. in dat. spodaj