France Mihelič: Narcis

  • signirano in naslovljeno spodaj

    dimenzije grafike: 52 x 41 cm

    Op.: Pričujoča grafika je ena izmed le dveh tiskanih na japonski rižev papir.

© 2017 by ANTIKA CARNIOLA