Art-decojevska ročno kolorirana razglednica

  • Pariz

    okoli 1930

© 2017 by ANTIKA CARNIOLA