uredila in založila Mullay & Kamenšek v Ljubljani, 1912

vsebina: na foto

Adresar: I. Splošna naslovna knjiga za Kranjsko, 1912

€70.00Price