svinčnik/papir, dim.: 15,5 x 22,2 cm, na hrbtni strani je nalepka z Jakopičevo pisavo: Gornje
Oroslavje, s št. 20 in s signaturo; zadaj je tudi nalepka Moderne galerije: Podbevšek 419
Lit.: delo je reproducirano v: Anton Podbevšek: Jakopič, Ljubljana 1941, kat. št. 20.
 

160// Rihard Jakopič:  Gornje Oroslavje

€800.00Price