svinčnik/papir, dim.: 20 x 14,3 cm, na hrbtni strani je nalepka z Jakopičevo pisavo: Pogled na
tovarno v Oroslavju, s št. 17 in s signaturo; zadaj je tudi nalepka Moderne galerije: Podbevšek
419
Lit.: delo je reproducirano v: Anton Podbevšek: Jakopič, Ljubljana 1941, kat. št. 17.
 

159// Rihard Jakopič:  Pogled na tovarno v Oroslavju

€800.00Price