svinčnik/papir, dim.: 20,5 x 13,9 cm, na hrbtni strani je nalepka z Jakopičevo pisavo: Ob cesti
proti Oroslavju, s št. 21 in s signaturo; zadaj je tudi nalepka Moderne galerije: Podbevšek 419
Lit.: delo je reproducirano v: Anton Podbevšek: Jakopič, Ljubljana 1941, kat. št. 21.

158// Rihard Jakopič:  Ob cesti proti Oroslavju

€800.00Price