© 2017 by ANTIKA CARNIOLA

44 izvirnih lesorezov in linorezov, Pecchiari graf, Koper, samozaložba, 200 izvodov.

144. Avgust Černigoj: Grafike