top of page

Dražba

Pandemija je povzročila, da sedaj življenje poteka drugače. V času, ko pišemo to sporočilo, še vedno ni možna običajna izvedba dražbe kot smo je vajeni v zaprtem prostoru, zato jo moramo pripraviti v skladu s pravili preprečevanja širjenja okužbe (ohranjanje razdalje med udeleženci, obvezna uporaba zaščitne maske in razkužila ob vstopu v zaprte prostore in pri prijavi na dražbo). Dražba bo v Centru urbane kulture – KINO ŠIŠKA na Trgu prekomorskih brigad 3 v Ljubljani. Ker je število udeležencev dogodka omejeno, bo vstop omogočen le posamičnim kupcem oz. njihovim zastopnikom, ki se bodo predhodno prijavili v času ogledov predmetov oz. uro pred samim dogodkom / dražbo.

 

Ogledi

Prosimo, da tudi v času ogledov vstopate v trgovino skladno s pravili, ki bodo v tistem času veljala in po navodilih osebja Antike Carniole. Enako velja tudi v času prevzema kupljenih lotov. 

 

Pisne ponudbe – pisno licitiranje

Kot je že običaj, je možno oddati pisne ponudbe. Sprejemamo jih od torka, 15. septembra, do najkasneje nedelje, 20. septembra 2020 do 13. ure. O stanju ponudb in doseženi trenutni izklicni ceni bomo sproti, do konca zbiranja ponudb, obveščali na naši spletni strani www.antikacarniola.com. Posamezni dvig cene v pisni ponudbi mora biti v primeru, če še ni pisne ponudbe enak izklicni ceni. Če pa je že navedena pisna ponudba z višjo ceno pa vsaj 10% več od predhodnega zneska. V primeru, da prejmemo za isti predmet dve enaki ponudbi, bo upoštevana tista, ki je prispela prej. Ponudnika izpadle ponudbe bomo o neuspešnosti njegove ponudbe obvestili. 

Če se bodo razmere zaostrile in dražba s publiko ne bo izvedljiva, bomo sprejemanje ponudb podaljšali do nedelje, 20. septembra 2020 do 21. ure. V tem primeru, bo dražba izvedena le na osnovi pisnih ponudb in bodo predmeti prodani najboljšemu ponudniku. O morebitni odpovedi boste obveščeni najkasneje tri dni pred dnevom dražbe. 

Živimo v času, ko načrtovanje ni mogoče. Upamo, da se razmere ne bodo poslabšale, prej obratno. Vsekakor bo dražba potekala drugače, kot smo je vajeni. Tudi če vse ustrezno pripravimo, lahko pride do zapletov in prosimo vas, da jih sprejemate s potrpljenjem in z dobro voljo.

Torej, vabljeni na malo drugačno dražbo.

1. Z udeležbo na javni dražbi vsak udeleženec izrecno pristaja na ta pravila.

2. Javno dražbo antikvarnih predmetov organizira Antika Carniola 1989 d.o.o, Trubarjeva 9 v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: dražitelj).

3. Dražitelj imenuje dražbeno komisijo in vodjo dražbe, ki je tudi pooblaščeni izklicatelj (licitator). Vodja dražbe ima poslovno pooblastilo za pripravo in izvedbo dražbe in s tem povezano sklepanje poslov. Njegove odločitve nadzoruje dražbena komisija.

4. Dražitelj v razpisu javne dražbe določi datum, kraj in predmet javne dražbe, čas pred njo za ogled dražbenih predmetov, izklicne cene in druge podatke v zvezi z javno dražbo.

5. Kolikor je mogoče, dražitelj skrbi za anonimnost udeležencev javne dražbe. Vsak udeleženec javne dražbe, na podlagi predložitve veljavnega osebnega dokumenta ob prijavi, dobi svojo številko, ki jo uporabi kot svojo označbo v dražbenem postopku.

6. Udeleženci javne dražbe imajo pravico in dolžnost, da pred dražbo na običajen način pregledajo dražbene predmete. Odgovornost dražitelja za podatke v zvezi z dražbenimi predmeti (v katalogih, vabilih ali drugih objavah) ter za stvarne in pravne napake dražbenih predmetov je v celoti izključena.

7. Izklicne cene za dražbene predmete so določene v evrih, z že upoštevanim davkom na dodano vrednost. Višina dviga cene pri licitiranju je diskrecijska pravica vodje dražbe.

8. Dražbeni predmet se šteje za izklican in prodan ter se izroči tistemu udeležencu javne dražbe, ki v postopku dražbe ponudi najvišjo kupnino in pod pogojem, da je to kupnino v celoti plačal dražitelju.

9. Kupec je dolžan plačati in prevzeti izklicane predmete najkasneje v sedmih dneh po zaključku javne dražbe na sedežu dražitelja (Antika Carniola 1989 d.o.o., Trubarjeva 9, Ljubljana). Dovoljena so običajna plačilna sredstva (gotovina, plačilne kartice). Pravne osebe plačajo na podlagi izstavljenega računa. Na dan dražbe prevzem ne bo možen. Če kupec zamudi rok plačila, lahko dražitelj prosto razpolaga s predmetom dražbe.

10. Zoper odločitve vodje dražbe je možen ugovor na dražbeno komisijo. Rok za ugovor je takoj po zaključku dražbe, najkasneje pa pol ure po tem dogodku. Dražbena komisija mora o ugovoru odločiti v eni uri po prejemu ugovora, njena odločitev pa je v okviru dražbenega postopka dokončna.

11. Prodaje na javni dražbi ni mogoče izpodbijati iz naslova čezmernega prikrajšanja.

12. Kupec, ki ne izpolni svojih obveznosti, odškodninsko odgovarja dražitelju.

13. Za pravna razmerja v zvezi z javno dražbo se uporabi pravo Republike Slovenije, za vse spore je pristojno sodišče v Ljubljani.

bottom of page