Obrazec za pisno licitiranje

Pisne ponudbe – pisno licitiranje

Kot je že običaj, je možno oddati pisne ponudbe. Sprejemamo jih od torka, 15. septembra, do najkasneje nedelje, 20. septembra 2020 do 13. ure. O stanju ponudb in doseženi trenutni izklicni ceni bomo sproti, do konca zbiranja ponudb, obveščali na naši spletni strani www.antikacarniola.com.

Posamezni dvig cene v pisni ponudbi mora biti v primeru, če še ni pisne ponudbe enak izklicni ceni. Če pa je že navedena pisna ponudba z višjo ceno pa vsaj 10% več od predhodnega zneska. V primeru, da prejmemo za isti predmet dve enaki ponudbi, bo upoštevana tista, ki je prispela prej. Ponudnika izpadle ponudbe bomo o neuspešnosti njegove ponudbe obvestili.