glava-prava.jpg

* pri ceni predmeta št. 120 je prišlo do tipkarske napake. Prava cena je 2.900,00€.

Za nastalo napako se vam iskreno opravičujemo.